Contact us

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Hải Sao Biển
Địa chỉ: 19D, Đường Phú Xá, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3555 524 / 0912 489 443 - Ms Jeniper Vu
Email : 
Branch Ho Chi Minh : No. 48/1 Ut Tich, 3th floor - 4 Ward - Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mr Victor : 0936741768 / Mr Daniel : 0934360499  /   Email :